VN: A Brief History

Clickable VIỆTNAM Map
by Hoàng Khai Nhân

History & Monuments

ViệtNam National Anthem
And a Moment for Those who died for Freedom and Democracy.Việt Nam ! Việt Nam ! Nghe từ vào đời
Việt Nam ! Hai câu nói trên vành môi
Việt Nam ! Nước tôi
Việt Nam ! Việt Nam ! Tên gọi là người
Việt Nam ! Hai câu nói sau cùng khi lìa đời
Việt Nam ! Ðây miền xinh tươi
Việt Nam ! Ðem vào sông núi
Tự do công bình bác ái muôn đời
Việt Nam ! Không đòi xương máu
Việt Nam ! Kêu gọi thương nhau
Việt Nam ! Ði xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam ! Trên đường tương lai
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ! Ta nguyền tranh đấu cho đời
Tình yêu đây là khí giới
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam ! Ðây tiếng nói đi xây tình người
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam ! Quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam ! Muôn đời