YÊU LÀ KHỔ

Yêu là khổ nhưng không yêu lại lỗ
Ðời đắng cay nên có lắm ưu phiền
Mười người yêu có tám kẻ truân chuyên
Tuy biết thế, họ vẫn yêu điên dại

Yêu nhau lắm tình cũng không bền mãi
Có bao người giữ được chữ thủy chung
Buổi đầu hôm nào hẹn hứa lung tung
Khi thức tỉnh, mười câu may nhớ một

Yêu để biết thú đau thương một chốc
Ðể ngạo đời mình cũng đã yêu đương
Từng bao đêm thao thức chốn canh trường
Cũng yêu khổ, chớ mình nào chịu lỗ

7/96

Back To Poems