VỊNH NGÀY TÀN CỦA VẸM

Xóa tan đảng cướp, sạch làng quê
Toàn thể cùng nhau quyết nguyện thề
Việt Quốc nhà nhà đồng chí kết
Việt Kiều lớp lớp sánh vai kề
Tự Do, Bác chóng chóng từ nghệ
Dân chủ, Ðảng mau mau bỏ nghề
Có thế may đâu còn chổ đứng
Không thời chết để tiếng cười chê

"Ngày tàn của Vẹm đã gần kề
Con thú cùng đường quậy chán chê
Chiêu cũ tung ra hòng thế sấu
Thuyết tà cuộn lại tính trò hề
Ðun đầu về giúp bao thân bại
Mang đít đi chơi lắm mạng lê
Chơi với Vẹm không què cũng chột
Chẳng toe cái mõm cũng bầm mề"
Thơ Tú Trùm

"Chẳng toe cái mõm cũng bầm mề
Bởi Vẹm là vua dựng chuyện hề
Quỳ lụy Nga-Hoa xin cháo khét
Van xin Mỹ-Ngụy bợ cơm khê
Ðầu tư càng lúc càng vơi bớt
Kinh tế mỗi ngày một ủ ê
Tuổi trẻ Việt Nam đà đứng dậy
Xóa tan đảng cướp, sạch làng quê"
Thơ Ngọc Ẩn

Back To Poems