TRAI TÂN

Anh như trai tráng hãy còn Tân
Ðây đó phong sương nhuốm bụi trần
Xuân đến ngoài hiên, mai đào nở
Trai Tân tiền tuyến nước non cần

Xuân đi, Xuân đến, vẫn chờ Xuân
Anh lính mong Xuân đã bao lần
Tiền đồn biên giới, Xuân không đến
Trai tân tiền tuyến nước non cần

Tiết Xuân lảng đãng, vị Xuân nồng
Anh lính chờ mong cánh thiệp hồng
Ðã mấy Xuân qua bao cách trở
Ðêm Xuân anh đón pháo vui không???

Anh như trai tráng hãy còn tân
Ðây đó phong sương nhuốm bụi trần
Xuân đến ngoài hiên, mai đào nở
Trai Tân tiền tuyến nước non cần

GÁI XUÂN

"Em như cô gái hãy còn Xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở
Gái Xuân giũ lụa bên sông Vân"

"Xuân đi, Xuân đến, hãy còn Xuân
Cô gái trông Xuân đến bao lần
Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở
Gái Xuân giũ lụa bên sông Vân"

"Lòng Xuân lơ đãng, má Xuân hồng
Cô gái Xuân mơ chuyện vợ chồng
Ðôi tám Xuân đi trên mái tóc
Ðêm Xuân cô ngũ có buồn không?"

"Em như cô gái hãy còn Xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở
Gái Xuân giũ lụa bên sông Vân"
Thơ Nguyễn Bính

Back To Poems