TƯƠNG TƯ

Trời hởi trời sao hôm nay mưa nữa
Cho con buồn con lại ốm tương tư
Con vào ra ngồi đứng dáng lừ nhừ
Chàng không lại che dù con đi phố

Cảm ơn trời chàng đón con hôm nọ
Ðể con về con bổng nhớ vu vơ
Con vào ra ngồi đứng dáng lờ khờ
Chàng có nhớ hôm nay là thứ mấy???

Lần gặp cuối chàng hẹn con thứ bảy
Nay thứ hai chàng còn mãi chưa sang
Trời Nha Trang với những trận mưa ngang
Chàng ngoài trận chắc mưa nhiều lắm nhỉ???

1/97

Back To Poems