TÔI Ở ÐÂY

Bạn ở Nha Trang, tôi ở đây
Ðông thời lạnh buốt tuyết rơi đầy
Tết đến leo teo dăm ba đứa
Cùng nhớ quê hương heo hút mây

Tôi vẫn từng ngày nhớ Nha Trang !
Nhớ Duy Tân biển đẹp vô vàn
Nhớ Chợ Ðầm tròn như chiếc váy
Nhớ thầy nhớ bạn lệ hai hàng

"Em ở Sài Gòn , anh ở đây
Ðồi cao cát trắng kẽm gai dầy
Ngẩn ngơ dăm chuyến tàu xuôi ngược
Ðể nhớ thương về heo hút mây"

"Anh vẫn từng đêm thương nhớ con!
Thương em tình nghĩa vẫn vuông tròn
Thương mình thao thức từng đêm trắng
Thương bạn anh trong cảnh sống còn"
Thơ Cố Trung Tá Vũ Văn Sâm

Back To Poems