TÔI MUỐN

Tôi thích lắm những lần cùng bằng hữu
Họp Mặt về sau khoảng vắng trường xưa
Tụ bao lâu cũng không đủ không vừa
Lúc tạm biệt ai cũng còn lưu luyến

Tôi nhớ lại năm rồi thật lắm chuyện
Từ Việt Nam lan sang đến phương tây
Bạn của tôi nay rải rác đó đây
Phút đầu gặp khó tin rằng là thật

Tôi ước rằng thời gian dù qua mất
Tuổi học trò và kỷ niệm không phai
Học, thi, đua với kinh sử dùi mài
Hồi tưởng lại đã ba mươi năm chẵn

Cali kia, bạn học tôi giờ hẳn
Nhộn nhịp vui với đứa tỉnh đứa say
Các bạn ơi, có biết mắt tôi cay
Dù muốn lắm đành khất sang năm tới

Viết cho tôi và các bạn không thể dự HM Trường 2003
HHC, 8/2003

Back To Poems