TÔI LÀM HIỆP SĨ

Tôi không hiểu vì sao làm hiệp sĩ
Tại vì sao tôi thay đổi tham gia
Đã từ lâu tự hứa chỉ một là
Tan lễ thẳng về nhà không giao tiếp

Tôi không nhớ làm sao mình hòa hiệp
Với quý ông và các bác cao niên
Trong quá khứ từng là những cao hiền
Từng giúp nước chống bạo tàn khát máu

Tôi không thể tự một mình chiến đấu
Thay đổi nào cũng phải có hy sinh
Quý bác nay còn chẳng quản thân mình
Chút thua thiệt tôi dám sao do dự

Đã quyết thế nên không còn lưỡng lự
Phát triển Đoàn lấy tôn giáo làm đầu
Trong phục vụ chịu đau khổ không chau
Không từ chối dù thiệt thòi, trở ngại

Dù nay biết hiệp sĩ làm khó phải
Vẫn một lòng một dạ quyết hy sinh
Dù lắm lúc biết chắc sẽ bực mình
Chịu nhẫn nhục mới nên làm hiệp sĩ!
HHC, 4/19/2012

Back To Poems