TÔI GHÉT

Tôi ghét lắm những thằng hay theo gió
Trở bàn cờ lật lọng chóng như bay
Xưa lên mây nhờ bở đợ hai tay
Nay chủ mới đuôi vẩy ve làm chó

Tôi biết hết những thằng trong năm đó
Miệng ồn ào chống cộng lũ man di
Năm 75 lũ khỉ cướp thành trì
Lại hoan hỉ gâu gâu mừng cộng phỉ

Tôi lại gặp những thằng người mặt quỉ
Miệng bi bô những yêu nước thương nòi
Nước Việt nay đã đổi mới hẳn hoi
Trong tay Cộng nhưng cũng như không Cộng

Tôi vẫn thở để làm nhân chứng sống
Nhìn bọn người mặt thú: chó, bò, trâu
Rồi một ngày gió đổi hướng không lâu
Họ bổn cũ lại luồn trôn chủ mới!!!

1/96

Back To Poems