TẾT

Tết chưa? Hay vẫn còn xa
Tết chưa? Hay vẫn chỉ là Tết Tây
Ngày xưa pháo tết từng dây
Nay rằng viễn xứ Chưng, Dày mơ chi

Tết ơi, Tết đến thật đi
Tết ơi, Tết đến ta thì rất mong
Việt Nam mừng Tết vui không???
Bên này đón Tết ta trong mõi mòn

Tết rồi! Sao vẫn lưu vong
Tết rồi! Sao vẫn nữa vòng trời xa
Nhớ xưa Tết viếng ông bà
Ngày nay Tết chỉ mình ta phương trời

Back To Poems