TẾT ÐÓ XUÂN ÐÂU

Tết lại đến tôi vẫn nơi xứ lạ
Xa quê hương nên chẳng thiết đón Xuân
Cách ngàn trùng nên dạ cứ bâng khuân
Tết dù đến nhưng Xuân về không nhỉ???

Tết lại đến có bao nhà hoan hỉ
Hay như tôi không có kẻ vui cùng
Lìa quê hương vì sợ phải lao lung
Chỉ tại bởi lũ khùng theo Lê-Mác

Tết lại đến chắc là nhà hai Bác
Ðãi tiệc tùng ăn nhậu suốt canh thâu
Chú Ðức Anh bể nảo sắp đi chầu
Còn hai Bác chắc phải đang "ăn lớn"

Tết lại đến bên này trời lạnh rợn
Tôi một mình càng thấm thía cô đơn
Ðêm 30 tôi chỉ với cây đờn
Ca chúc Bác chóng mau chầu âm phủ

Tết lại đến dân Việt còn lam lủ
Biết bao giờ mới lại được ấm no
Phải chăng là chỉ DÂN CHỦ TỰ DO
Tết quê mẹ mới có mùa Xuân đến!!!

1/97

Back To Poems