CHÀO TIỂN CHA TUYÊN ÚY

Giáo xứ bổng dưng lại rộn ràng
Giáo dân trầm bổng tiếng ca vang
Xưa mời cha đến ngói trần ố
Nay tiển người đi tường vách quang
Lễ lạc linh đình tín hữu tốt
Tiệc tùng nhộn nhịp thành viên ngoan
Thánh Đường cha Vượng công xây mới
Đền Mẹ đổi thay lộng lẫy sang
HHC, 7/26/2012

Back To Poems