THƠ CHUA

Tổ quốc vào tay lũ vượn hầu
Trách sao người chẳng lánh đi đâu
Tự do? Bác phán: đòi toi mạng
Dân chủ? Ðảng tuyên: hỏi mất đầu
Ðất nước cầm quyền toàn cáo ngựa
Quê hương lãnh đạo chỉ chồn trâu
Ma đầu hung dữ tranh nhau giết
Tàn sát dân đi chúng sẵn mâu

"Ðất nước vào tay lũ lái heo
Bảo sao dân chẳng khóc than nghèo
Kìa quan cán: ngựa xe bia rượu
Nọ bạch đinh: rau cháo cám bèo
Ðỉ điếm buồn thiu trơ mắt ngó
Việt kiều hí hửng vỗ tay reo
Ðỉnh-cao-trí-tuệ khoe thành tích
Bán nước buôn dân rõ chán phèo"
Thơ Hồ Công Tử

Back To Poems