SỚ TẾT

Thấp thoáng mà xuân lại thụt thò
Cuối năm dân vẫn đói co ro
Anh rằng rượu, thịt nhìn cho đã
Chị bảo trà, chao ngắm lấy no
Dân Chủ??? Chủ sao thêm khốn khổ
Tự Do??? Dân lại lắm âu lo
Hăm Ba làm Táo lên trình tấu
Sớ Tết tâu rằng bếp lạnh tro

Back To Poems