PHÁ THAI vs QUYỀN SỐNG

Cũng hét cũng la cũng biểu tình
Nhưng nhìn hai cảnh đối tâm linh
Mụ già gầm hỏi quyền thai sát
Cô gái nhẹ thưa vệ bé sinh
Chúng cốt phá hư trật tự hủy
Ta lòng ngay thật kháng thư minh
Được rồi "lựa chọn" còn chưa đủ?
Con chết chẳng đau xót. Đáng khinh

HHC, 1/27/2017

Back To Poems