PICNIC CHI ĐOÀN

Đồ nhậu đồ ăn lẩn với mồi
Trong ngoài già trẻ sát vai đôi*
Anh rằng picnic nên đầy khách
Chị bảo cookout phải thiếu bồi
Hiệp sĩ nâng ly cùng cạn rượu
Phu nhân đỡ chén hợp vơi xôi
Chi Đoàn tụ lại mừng thành đạt
Định hướng nay đi chỉ một thôi!
HHC, Seven Eleven 2014

* Cặp vợ chồng

Back To Poems