NHỚ TRƯỜNG

Bá Ninh tên gọi gốc La San
Trường cũ nay xa cách dặm ngàn
Tôi đã định cư bên Mỹ Quốc
Bạn còn sinh sống ở Nha Trang
Hiện rằng hai chốn tuy hai nẻo
Xưa vốn một nơi cũng một đàng
Thầy cũ trường xưa giờ đã mất
Bạn bè đây đó nhớ thương mang

HHC, 5/2001

Back To Poems