NGHE NÓI

Nghe nói rằng nay chúng mở còng
Mở còng mời gọi đứa lưu vong
Chớ dại nghe lời ba thằng cướp
Túi rỗng tênh là chết đó ông

Nghe nói rằng nay chúng offer
Offer những em bé còn tơ
Miếng cơm manh áo nay trọng thế
Bé chết đi thời chúng phất lờ

Nghe nói rằng nay chúng open
Open nhằm mục đích lừa dân
Ai dại nghe lời ba thằng giặc
Mở miệng ra là chắc "bị mần"

Nghe nói rằng nay chúng bảo nhau
Bảo nhau Cộng Sản bỏ ra sau
Dân giàu nước mạnh là tiên chỉ
Cứ nhớ câu : nhìn chúng làm đầu!!!

Back To Poems