NÂNG CAO CỜ TỰ DO

Ta vẫn luôn mong có một ngày
Lá Cờ Ba Sọc Ðỏ tung bay
Việt Kiều hớn hở quê hương đổi
Việt Quốc hân hoan đất nước thay
Chính Nghĩa, Quốc Gia mau tiến thẳng
Nhân Quyền, Cộng Sản chóng lui ngay
Kiên cường tranh đấu nơi nơi dậy
Cờ Tự Do bay, tay nắm tay!!!
HHC, 4/2003

Nhân mừng Cờ Việt Nam Tự Do tung bay trên ba thành phố Mỹ
Garden Grove & Westminster ở California và Falls Church ở Virginia

Back To Poems