MONTREAL TỮU THÍ

Ta hẹn cùng nhau gặp chuyện trò
Lại bày thành cuộc chén ly đo
Rượu vơi Hùng, Bảo bao người sánh *
Bia cạn Dũng, Phương mấy kẻ so *
Cao thủ ra chiêu say đến lết
Đại nhân xuống thế xỉn qua bò
Bá Ninh Hải Ngoại về xum họp
Mông Lệ An, trường sử tữu so
HHC, 6/2006

* Phỏng theo "Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán
Thi đáo Tùng, Tuy thất Thịnh Đường"

Back To Poems