MỪNG NHÀ THỜ MỚI

Chiêng trống ầm vang họ đón chào
Đức Cha tu sĩ khách phương nao
Con chiên hớn hở nay nền rộng
Cha chánh hân hoan hiện mái cao
Giáo xứ mở mang thêm tín hữu
Giáo dân xây dựng phát anh hào
Chủ, chiên hãnh diện gốc Hồng Lạc
Các Thánh Việt Nam chúc phúc bao!!!
HHC, 6/20/10

Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington, Virginia.

Back To Poems