MỘT LẦN

Có phải rằng ta đã vượt biên
Thế giới rằng ta, một lũ điên
Ngờ đâu 10 năm sau Cộng đổ
Sự thật là ta thoát Xích Xiềng

Có phải rằng ta muốn di dân
Ngàn Năm Văn Hiến tỏ bao lần
Giặc ngoài, anh em đồng lòng đuổi
Rợ nước, thôi đành biệt Ly Thân

Có phải rằng ta dân Việt Nam
Quỉ đến nên phải họa lang thang
Chị ở Úc, Âu. Anh ở Mỹ
Mong ngày đoàn tụ trước Thiên Ðàng

Back To Poems