MỪNG HẠNH PHÚC TRĂM NĂM

Hai bức tranh nhìn thật đối nhau
Trẻ già, cũ mới, trắng-đen màu
Chú (rể) nhìn hớn hở mày đen ánh (1)
Cô (dâu) thấy hân hoan má đỏ au (1)
Ông vẫn tốt tươi râu bạc chóng (2)
Cụ còn xinh xắn tóc phai mau (2)
Ngắm xem hình ảnh tuy hai chốn *
Cùng cảnh một đôi vẫn tựa đầu!!!

(1) Hình màu Ðám Cưới ở VN *
(2) Hình t/đ Kỷ Niệm ở Mỹ *

Mừng Kỷ Niệm hai Bác Phan-Nguyễn 50 năm Thành Hôn
HHC, 4/2002

Back To Poems