MỪNG HỘI NGỘ

Hội ngộ giờ đây họ họp nhau
Bên nhau không cách biệt nghèo giàu
Frere thầy trà rượu ly vơi lẹ
Huynh đệ cháo cơm chén xới mau
Trường Bá Ninh xưa giờ đổi sắc
Phố Nha Trang cũ đã thay màu
Bồi hồi thương tưởng người còn mất
Bối rối bâng khuân phút gặp đầu!!!

HHC, 2/2002

Back To Poems