MỪNG HỌP MẶT & ĐÁM CƯỚI
8/1-3/2003 in California, USA

Họp Mặt năm nay thật hiếm thay
Tâm-Kim, anh chị cưới trùng ngày
Nhà Trai hớn hở trời Âu chuyển
Nhà Gái hân hoan đất Úc xoay
Huynh đệ nâng ly mừng dịp tốt
Frere thầy cạn chén đón ngày hay
Bể dâu thay đổi tình không nhạt
Bạn hợp vui cùng Cô với Thầy!!!

Chúc anh Tâm Manu và chị Mộng Kim trọn đời hạnh phúc
HHC, 7/2003

Back To Poems