CHÚC MỪNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mới nghe tiệc ngở chỉ le que
Thật sự vui hơn cả hội hè
Chú Phát đàn ca này phố biển
Cô Phương múa hát đấy phường quê
Đàn Trai hò đối Vũng Tàu "bự"
Đàn Gái đáp thưa Bà Rịa "đè"(1)
Toàn tỉnh nữ nam đua dự đám
Rể dâu mừng đãi rượu la-dze

(1) Vũng Tàu dù lớn vẫn bị xếp sau Bà Rịa trong đơn vị tỉnh
Chúc mừng Phương & Phát trăm năm hạnh phúc!!!
HHC, 7/6/2008

Back To Poems