LÃO HỒ TẶC

Hồ tặc lão già giống quỷ ma
"Chính Mi"* làm lụy biết bao nhà
Việt Minh toàn đảng đồng trừ Pháp
Việt Cộng một bầy quyết bám Nga
Miền Bắc thây rơi vì Bác mị
Miền Nam xác đổ bởi Ông tà
Hitler nổi tiếng diệt Do Thái
Hồ cáo lừng danh hại Việt Ta

* Chí Minh

Back To Poems