KHAI BÚT ÐẦU XUÂN

Có kẻ đầu xuân hạ bút rồi
Thơ thường chỉ phá, viết ngông thôi
Ðầu Xuân "trọ trẹ" dăm ba chữ
Cũng gọi làm thơ đón Tết chơi

Có kẻ đầu xuân đã nhớ nhà
Xa nhà đã hai chục năm qua
Có ai bên ấy xin gởi chút
Hổ Cốt Cao, mừng Tết Cọp Ta

Có kẻ đầu xuân đã đói rồi
Ngày ngày trông chỉ bát cơm vơi
Cán kia xôi thịt dùng chẳng hết
Dân thì khoai sắn. Tết củ thôi

Có kẻ đầu xuân đã phải tù
Một lần danh tiếng để thiên thu
Xưa vì đất nước đòi dân chủ
Nay với anh em viết kháng thư

Viết thế đầu xuân đã đủ chưa???
Dù bao người viết cũng bằng thừa
"Khỉ" biết bao giờ nhìn được chữ
Khai bút súng tay .. đón Giao Mùa!!!

Back To Poems