HỘI THẢO CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN

HỘI họp yêu thương cách lạ thay
THẢO thư bày tỏ khóa tình này
CANH nghênh bác đón trà thơm thật
TÂN tiển cô đưa nếp ngát ngay
ĐỜI hiện lung lay chồng khốn khó
SỐNG nay chao đảo dập cơ may
HÔN thành đẹp đẻ nhờ trao đổi
NHÂN toại vững bền thảo luận hay
HHC, 8/6/2014

Back To Poems