GIÁO XỨ 35 NĂM QUA

Tôi vẫn nhớ Giáo Xứ ngày mới lập
Với cha Nhất và dăm bảy cụ già
Gia đình Việt đây đó ở gần xa
Đi dự lễ trong ngoài đầy chật cứng

Tôi vẫn nhớ Giáo Xứ rồi đứng vững
Có cha Nhi cùng Đoàn, Hội dẫn đầu
Cùng gom góp và gây quỹ không lâu
Cuối cùng được Ngôi Thánh Đường bé nhỏ

Tôi vẫn nhớ Giáo Xứ tiềm năng tỏ
Và cha Trọng đốc thúc việc mở mang
Cùng Giáo Xứ và tín hữu sang trang
Lập sử mới gần kề Tòa Giám Mục

Tôi vẫn nhớ Giáo Xứ lại mừng chúc
Cha Dòng Tiên đến từ chốn phương xa
Nhận con chiên và Giáo Xứ làm nhà
Cùng chung sức góp công làm vững mạnh

Tôi vẫn nhớ Giáo Xứ đồng liền cánh
Cha Đức Vượng giúp phát triển Hội, Đoàn
Công xây dựng, đổi mới thật khang trang
Ngôi Thánh Đường và cả Đền Đức Mẹ

Ngồi hồi tưởng thời gian qua quá lẹ
Cha Hoàng Thiên mới đến đã hai niên
Giáo Xứ tôi bổng thay đổi liền liền
Vẫn hy vọng ngày mỗi ngày một tốt!
HHC, 7/18/2014

Back To Poems