GIÁNG SINH & PHỤC SINH

Ngài mới Giáng Sinh lại Phục Sinh
Chịu bao gian khổ bởi nhân tình
Chòi rơm giáng thế mục đồng hỷ*
Động đá thăng thiên giáo sĩ kinh**
Sinh giữa đồng hoang người chối bỏ
Chết trên núi sọ kẻ chê khinh
Hởi người hãy nhớ mình tro bụi
Khuya sớm cầu xin Chúa Thánh Linh!!!
HHC, 3/9/2011

*hoan hỷ **kinh sợ

Back To Poems