GÂY QUỸ ƠN THIÊN TRIỆU

Sắp tiệc mà sao vẫn tiếp thông
Vẫn loan vẫn báo vẫn trông đông
Mời anh và chị cùng gây quỹ
Gọi bác với bà hợp góp công
Hiệp sĩ trợ phu nhân kết nhụy**
Chi Đoàn phù Giáo Hội đơm bông
Quê nhà Ơn Gọi thêm phong phú
Thiên Triệu phát quang hệt tổ tông!
HHC, 10/3/2013

** Gia đình Hiệp Sĩ tiên phong trong công tác gây quỹ và phát triển Ơn Gọi

Dạ tiệc năm nao cũng rộn ràng
Cũng nhờ các Mạnh* vẫn thương ban
Ân nhân chẳng dứt hiến dâng quỹ
Quý khách không ngừng biếu tặng quan
Lúa chín đầy đồng trông thợ chính
Con chiên ngập trại đoái cha quang
Chi Đoàn phát động phù Ơn Gọi
Hiệp sĩ tri ân bảo trợ vàng!
HHC, 10/6/2014

* Mạnh Thường Quân

Back To Poems