FOLEY & NHATRANG

Hãy đến mà xem "đám học trò"
Đứa cười đứa nói đứa la to
Đứng bên tủ rượu nhìn thêm đã
Ngồi cạnh bàn cơm thấy phát no
Thành phố cùng nhà và chợ, bến
Đại dương cũng đảo với sông, đò
Foley phố biển Nha Trang nhớ
Khác chốn cùng nơi chổ hẹn hò

Nhân Họp Mặt trường LaSan Bá Ninh ở Foley, Alabama
HHC, 30/4/2005

Back To Poems