DẪU XA LẠ

Dù xa lạ mình cùng chung tâm tưởng
Frere và tôi cũng tình nghĩa La San
Nhớ thuở xưa mình cùng bước chung đàng
Nay kẻ ở người đi không trở lại

Dù xa lạ mình cũng cùng chung mái
Mái trường xưa tên yêu dấu La San
Cũng Freres, Soeurs và Thánh Tổ Gioan
Và bước nữa Frere dâng mình lên Chúa

Dù xa lạ mình chắc cùng một lứa
Tuổi tứ tuần đâu đã hết yêu thương
Frere và tôi dù hai ngã đôi đường
La San vẫn là đích mình cùng bước

Dù xa lạ mình cùng chung mong ước
Muốn La San lại vững mạnh như xưa
Và rồi mai đất nước đón giao mùa
Frere bên Chúa nguyện cầu cho tôi nhé

Rồi mai đến tôi thấy mình thật bé
Chẳng còn Frere tôi những bước chơi vơi
Tại sao xưa mình chẳng gặp một nơi
Ðể lúc biết. Trời hởi trời .. đã muộn!!!

Nguyện cầu cho linh hồn Frere Hiệp sớm về cõi phúc
Labor Day, 9/6/98

Back To Poems