ĐẦU ĐÀN ĐẦN, TÀ LỌT NGU

Lười học biếng hành chỉ chút may
Bất tài phải vận chộp lên tay
Họp hành mục đích cùng ăn nhậu
Công tác khả năng chỉ chụp quay*
Một đám huênh hoang tay vổ .. tuyệt
Vài thằng khoác lác mặt vênh .. hay
Đầu đàn đần thế còn không cút
Tà lọt đầu bò đá đít .. bay
* chụp hình quay phim
HHC, 1/13/2016

Back To Poems