CHỢ TẾT GIÁO XỨ

Xướng: TRƯỚC CTGX 2013

Cũng bày cũng dọn chỗ ăn chơi
Cha chú thầy o "chỉ chút lời"
Nem thịt nóng nồng mời bác thử
Bún chè thơm ngát đón cô xơi
Chi Đoàn liền cánh châm hàng cạn
Hiệp Sĩ sát vai chế món vơi
Giáo Xứ đăng tin Chợ Tết đến
Báo rằng tín hữu khách xa: Mời!
HHC, 1/26-27/2013

CÂU ĐỐI

Nem thịt nóng nồng Hiệp Sĩ mời bác thử nhâm nhi nghênh Quý Tỵ
Bún chè thơm ngát Chi Đoàn đón cô xơi thưởng thức tiển Nhâm Thìn
HHC

Họa: SAU CTGX 2012

Cũng trống cũng lân cũng rộn ràng
Người người hớn hở trẻ hân hoan
Cải chua Hiệp Sĩ chánh danh nổi
Chè ngọt Chi Đoàn danh tiếng vang
Xúp nóng mời cô xơi đúng món
Ham dòn đón chú nhấm ngay hàng
Gian hàng tấp nập chào mừng khách
Chợ Tết đông vui Giáo Xứ khang!
HHC, 1/14-15/2012

CÂU ĐỐI

Cải Chua Hiệp Sĩ Danh Tiếng Nổi
Chè Ngọt Chi Đoàn Chánh Danh Vang
HHC

Back To Poems