CẢM KHÁI I

Nhân Kỷ Niệm Trường 8/30/2014

Ngoãnh lại thời gian tựa gió bay
Nhớ ngày còn học tiếc thương dày
Sáu Mươi năm lập bạn bè đổi
Hai Mốt* niên hành trường lớp thay
Trường Bá Ninh xưa giờ đổi diện
Phố Nha Trang cũ hiện thay mày
Frère Thầy huynh đệ người còn mất
Họp mặt năm nay mấy đứa hay?
HHC, 8/18/2014

* 21 niên khóa (1954-1975)

CẢM KHÁI II

Kỷ niệm ngày xưa chợt thoáng bay
Nhớ thời cắp sách luyến cô thầy
Bá Ninh Trường hiện đâu còn nữa
Phố biển Thành* nay có mấy thay
Hồi tưởng bàng hoàng tràn mí mắt
Trầm tư sửng sốt đẫm chân mày
Bạn quen bằng hữu giờ đâu nhỉ
Kẻ đó người đây khó gặp ngay!
HHC, 8/21/2014

* Thị trấn cách Nha Trang 10km về phía tây

Back To Poems