CHERRY and EASTER

Xuân lại đến DC anh đào nở
Bạn và ta cùng hăm hở đón hoa
Ðã bao lần trong những tháng năm qua
Mình cũng thế, đón Phục Sinh như vậy???

Xuân lại đến Thủ Ðô bừng sống dậy
Có hoa giăng đầy tài tử giai nhân
Hỏi mấy ai trong cõi lụy gian trần
Còn nhớ Chúa, chết vì ta Sống Lại !!!

Back To Poems