CÁI BANG ĐẠI HỘI

Cũng nướng cũng ram chọc ghẹo đùa
Thịt rau chay mặn cá tôm cua
Diệp làm Thủy trộn Cúc nêm nhạt**
Bình nấu Thư đun Thu nếm chua
Quý Mợ trưng bày như quán bán
Cái Bang* sắp xếp tựa hàng mua
Ăn ngon uống đả nhìn trang trọng
Chủ khách vui chơi thực phẩm .. "chùa"***
HHC, 8/2009

* Cái Bang và Quý Phu Nhân ở Washington D.C.
** đồ chay *** miễn phí

Back To Poems