BÁ NINH BOYS

Đám nào đánh nhạc lẫn thêm lời
Kèn trống Quang, Hùng, Hiệp đổi chơi
Sơn, Phát đàn ca bài phố biển
Dũng, Đô sáo hát bản quê tôi
Chia tay xưa hợp âm thanh thoát
Họp mặt hiện hòa tấu tuyệt vời
Trường cũ La San thời cặp sách
Bá Ninh Boys nổi tiếng nơi nơi!!!
HHC, 7/2007

Back To Poems