ÁC GIẢ ÁC BÁO

Sao vàng cờ đỏ quyết trừ dân
Bạo lực tàn hung đã vạn lần
Ruộng đất Năm Tư (54) đầy xác đổ
Nông trường Bảy Sáu (76) ngập thây dâng
Xây nhà dùng lũ "bưng bô" bợ
Dựng nước dụng bầy "hộ lý" mần
Ðảng cướp nên toàn phường ác cả
Ác lai mai chết quỉ thiêu thân

(54) với Cải Cách Ruộng Ðất
(76) đi Kinh Tế Mới

Back To Poems