THUYỀN NHÂN

Xuân Này Con Không Về
Thằng Thầy
Noel Xưa
Vượt Biên 1
Vượt Biên 2
Gã Tỵ Nạn
Học Yêu

TRUYỆN

Tâm Sự
Tết Và Nội
Ma Ẵm
Tiếu Lâm

JOURNEY to FREEDOM

I Still Can't Go Home On Tet
The Teacher
The Last Christmas There
Escape 1
Escape 2
The Refugee
Learn To Love

OTHERS

My Confidence
Tet And Grandma
Moved By Ghost
Joke

Visitors:

Dân Oan
Tôi Ghét
Tôi Muốn
Tôi Làm Hiệp Sĩ
Tết Ðó Xuân Ðâu
Tết
Sớ Tết
Tết Ta
Ngày Ấy
Tự Do--Ấm No--Dân Chủ
Nghe Nói
Một Lần
Khai Bút Ðầu Xuân
Tôi Ở Ðây
Trai Tân & Gái Xuân
Quê Tôi Nha Trang
Giáo Xứ 35 Năm Qua
Mừng Nhà Thờ Mới
Mừng Lễ Hiệp Sĩ Đoàn
Mừng Lễ Tuyên Thệ
Giáng Sinh & Phục Sinh
Toán Color Guards
Giải Bóng Bàn Đôi
Chợ Tết Giáo Xứ
Chào Tiển Cha Tuyên Úy
Gây Quỹ Ơn Thiên Triệu
Picnic Chi Đoàn
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân
La San
Bá Ninh
Noel Xưa
La San Net
Trường 60 Năm Qua
Cảm Khái
Nhớ Trường
Mừng Hội Ngộ
Mừng Họp Mặt & Đám Cưới
Foley & NhaTrang
Montreal Tữu Thí
Bá Ninh Boys
Đội Bóng Trường
Cái Bang Đại Hội
Dẫu Xa Lạ
Cherry & Easter
Mừng Hạnh Phúc Trăm Năm
Mừng Duyên Mới
Mừng Bà Rịa - Vũng Tàu
Tâm Sự Cô Dâu
Em Cứ Hẹn
Tương Tư
Yêu Là Khổ
Sao Nào Của Mẹ Tôi
Thử Hỏi
Gian Hùng
Lão Hồ Tặc
Ác Giả Ác Báo
Chết
Ngu Si
Diễu Dở
Thơ Diễu Furlough
Cha Khuyên Khen Vợ
Giác Hơi, Chớ Giác Chơi
Đầu Đàn Đần, Tà Lọt Ngu
Dân Oan
Phá Thai vs Quyền Sống
Thơ Rũa Tầu
Thơ Tả Quỷ Đỏ
Thơ Vịnh
Vịnh Ngày Tàn Của Vẹm
Thơ Chua
Thơ Sầu
Thơ Phá
Thơ Tình
Thơ Ðối
Nâng Cao Cờ Tự Do
Học Làm Thơ

This converts my Poem between Viet Fonts

Go To Stories or Go To Jokes

Visitors:

THƠ ĐƯỜNG

Nâng Cao Cờ Tự Do
Sớ Tết
Tết Ta
Thử Hỏi
Gian Hùng
Lão Hồ Tặc
Ác Giả Ác Báo
Chết
Ngu Si
Diễu Dở
Thơ Diễu Furlough
Cha Khuyên Khen Vợ
Giác Hơi, Chớ Giác Chơi
Đầu Đàn Đần, Tà Lọt Ngu
Dân Oan
Phá Thai vs Quyền Sống
Thơ Rũa Tầu
Thơ Tả Quỷ Đỏ
Thơ Vịnh
Vịnh Ngày Tàn Của Vẹm
Thơ Chua
Thơ Sầu
Mừng Hạnh Phúc Trăm Năm
Mừng Duyên Mới
Mừng Bà Rịa - Vũng Tàu
Tâm Sự Cô Dâu
La San Net
Trường 60 Năm Qua
Cảm Khái
Nhớ Trường
Mừng Hội Ngộ
Mừng Họp Mặt & Đám Cưới
Foley & Nha Trang
Montreal Tữu Thí
Bá Ninh Boys
Đội Bóng Trường
Cái Bang Đại Hội
Mừng Nhà Thờ Mới
Mừng Lễ Hiệp Sĩ Đoàn
Mừng Lễ Tuyên Thệ
Giáng Sinh & Phục Sinh
Toán Color Guards
Giải Bóng Bàn Đôi
Chợ Tết Giáo Xứ
Chào Tiển Cha Tuyên Úy
Gây Quỹ Ơn Thiên Triệu
Picnic Chi Đoàn
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân
Học Làm Thơ

TỨ TUYỆT

Tôi Ghét
Tết Đó Xuân Đâu
Ngày Ấy
Tự Do - Ấm No - Dân Chủ
Nghe Nói
Một Lần
Khai Bút Đầu Xuân
Tôi Ở Đây
Trai Tân & Gái Xuân
Em Cứ Hẹn
Tương Tư
Yêu Là Khổ
Sao Nào Của Mẹ Tôi
Cherry & Easter
Tôi Muốn
Tôi Làm Hiệp Sĩ
Dẫu Xa Lạ
Giáo Xứ 35 Năm Qua
Quê Tôi Nha Trang

LỤC BÁT

Tết
La San
Bá Ninh
Noel Xưa
Thơ Phá
Thơ Tình
Thơ Đối