THUYỀN NHÂN

Xuân Này Con Không Về
Thằng Thầy
Noel Xưa
Vượt Biên 1
Vượt Biên 2
Gã Tỵ Nạn
Học Yêu

TRUYỆN

Tâm Sự
Tết Và Nội
Ma Ẵm
Tiếu Lâm

JOURNEY to FREEDOM

I Still Can't Go Home On Tet
The Teacher
The Last Christmas There
Escape 1
Escape 2
The Refugee
Learn To Love

OTHERS

My Confidence
Tet And Grandma
Moved By Ghost
JokePHÁ THAI vs QUYỀN SỐNG

Cũng hét cũng la cũng biểu tình
Nhưng nhìn hai cảnh đối tâm linh
Mụ già gầm hỏi quyền thai sát
Cô gái nhẹ thưa vệ bé sinh
Chúng cốt phá hư trật tự hủy
Ta lòng ngay thật kháng thư minh
Được rồi "lựa chọn" còn chưa đủ?
Con chết chẳng đau xót. Đáng khinh

Click the Running Boat or Side Menus for faster load
This Web Site has been built and maintained by HHC in Virginia, USA.

Fear

Not

What

They

Do

But

Do

What

Commies

Fear

Let the World know about Father Lý in their People's Court!

INSTRUCTION

Follow below steps to read my Story in English into the Language of your Choice:

1. Click Translation to open a new window.
2. Go back to the previous window and open my Journey to Freedom in the left side Menu.
3. Copy the Story and Paste it in the other window.
4. Click Translate and enjoy reading it.

Viet Visitors: Use the same steps for FontChange if you can't read Unicode.
Or in VN, use Anonymouse to surf a commie-prohibited website!!!

Little SG Thai Binh Dong Nai VN:54-75 Free Site Viet Site HomePage VietNam NhaTrang SaiGon Hue HaNoi LaSan VietDC USA NASA NFL Redskins
Click My Animated Map To Check Out Other Pages!!!
From ViệtNam to Malaysia, Philippines and USA in 1981!

World ClockCurrent Time Zone


Click above Places to get their current Time & Date

Search for gas prices by US Zip Code

THƠ ĐƯỜNG

Nâng Cao Cờ Tự Do
Sớ Tết
Tết Ta
Thử Hỏi
Gian Hùng
Lão Hồ Tặc
Ác Giả Ác Báo
Chết
Ngu Si
Diễu Dở
Thơ Diễu Furlough
Cha Khuyên Khen Vợ
Giác Hơi, Chớ Giác Chơi
Đầu Đàn Đần, Tà Lọt Ngu
Dân Oan
Phá Thai vs Quyền Sống
Thơ Rũa Tầu
Thơ Tả Quỷ Đỏ
Thơ Vịnh
Vịnh Ngày Tàn Của Vẹm
Thơ Chua
Thơ Sầu
Mừng Hạnh Phúc Trăm Năm
Mừng Duyên Mới
Mừng Bà Rịa - Vũng Tàu
Tâm Sự Cô Dâu
La San Net
Trường 60 Năm Qua
Cảm Khái
Nhớ Trường
Mừng Hội Ngộ
Mừng Họp Mặt & Đám Cưới
Foley & Nha Trang
Montreal Tữu Thí
Bá Ninh Boys
Đội Bóng Trường
Cái Bang Đại Hội
Mừng Nhà Thờ Mới
Mừng Lễ Hiệp Sĩ Đoàn
Mừng Lễ Tuyên Thệ
Giáng Sinh & Phục Sinh
Toán Color Guards
Giải Bóng Bàn Đôi
Chợ Tết Giáo Xứ
Chào Tiển Cha Tuyên Úy
Gây Quỹ Ơn Thiên Triệu
Picnic Chi Đoàn
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân
Học Làm Thơ

TỨ TUYỆT

Tôi Ghét
Tết Đó Xuân Đâu
Ngày Ấy
Tự Do - Ấm No - Dân Chủ
Nghe Nói
Một Lần
Khai Bút Đầu Xuân
Tôi Ở Đây
Trai Tân & Gái Xuân
Em Cứ Hẹn
Tương Tư
Yêu Là Khổ
Sao Nào Của Mẹ Tôi
Cherry & Easter
Tôi Muốn
Tôi Làm Hiệp Sĩ
Dẫu Xa Lạ
Giáo Xứ 35 Năm Qua
Quê Tôi Nha Trang

LỤC BÁT

Tết
La San
Bá Ninh
Noel Xưa
Thơ Phá
Thơ Tình
Thơ Đối